Sala konferencyjna
17:0017:10
Wstęp prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
10 min
17:1017:25
Dermatoskopia raków skóry prof. NIO-PIB dr hab. n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek
15 min
17:2517:40
Zasady leczenia chirurgicznego i podstawy rekonstrukcji ubytków tkankowych u chorych na raki skóry dr hab. n. med. Dariusz Nejc
15 min
17:4017:55
Współczesne postępowanie w nieresekcyjnych rakach skóry dr hab. n. med. Hanna Koseła-Paterczyk
15 min
17:5518:10
Przypadki kliniczne dr hab. n. med. Hanna Koseła-Paterczyk, dr hab. n. med. Mateusz Spałek
15 min
18:1018:20
Dyskusja
10 min
Copyrights © 2023 Via Medica